Misija i vizija

picture

Van Oostveen Medical B.V.

Iz našeg sedišta u Holandiji mi servisiramo kupce u više od 50 zemalja širom sveta. Imamo ogranke i distributere u Evropi i van nje. U poslu smo već više od 25 godina, prodajući medicinski potrošni materijal i medicinske uređaje. Naša organizacija je stekla značajno iskustvo i znanje, koje stavljamo na raspolaganje našim kupcima širom sveta.

Kakva je uloga Romeda Holandija?

Mi smo svesni da smo učesnici na tržištu sa veoma konkurentnim cenama. Ono što je naš cilj je da snabdevamo dobrim proizvodima, po dobrim cenama, sa lagera ili sa kratkim rokovima isporuke. Svi naši proizvodi imaju CE sertifikate i mogu se prodavati u celoj Evropi, posle registracije u svakoj pojedinačnoj zemlji. Naši skladišni kapaciteti i procedure rukovanja robom odgovaraju međunarodnim zahevima i regularno se kontrolišu od strane odgovarajućih tela, kao i kupaca. Svi Romed proizvodi su registrovani u Holandiji. Takođe, prodajemo i holandskim bolnicama i farmaceutskim veletrgovinama. Svi naši proizvodi se nalaze na lageru.

Romed kvalitet

Mi verujemo da vrhunska performansa mora biti podržana ličnom posvećenošću i vođenju računa o svim potrebama kupca. Ovo nam je pomoglo da postanemo vodeći snabdevač medicinskim potrošnim materijalom i uređajima. Neprekidno imamo potrebu da se popravljamo, podižući svoj kvalitet. Jasno nam je da naš uspeh isključivo zavisi od stalne podrške i poverenja naših fabrika.

"Danas, Romed proizvodi su u širokoj upotrebi u polju medicine, industrije i laboratorije u Evropi, Africi."

 

Top